SVT lyfter återigen fram identitetspolitiken

Av | januari 2, 2020

Den här artikeln handlar om att rekordmånga kvinnor regisserade film under 2019.

Vad är problemet?

Som så många gånger förr väljer SVT att fokusera på kön och etnicitet istället för kompetens. Man porträtterar könsskillnader i regissörsstolen som något negativt. Man utgår från ett synsätt som är typiskt vänsterliberalt, nämligen att kvinnor och ickevita är förtryckta socialt, och därför innehar färre inflytelserika positioner. Det är ungefär som lönedebatten där SVT alltid utgått från att inkomstklyftorna mellan män och kvinnor grundas i att kvinnor blir diskriminerade. Senare visade siffror att merparten av skillnaderna berodde på olika yrkesval.

Man uttrycker dessutom att det finns ”bristfällig representation” eftersom det är fortsatt låg andel ickevita kvinnor som regisserar film. Menar SVT att filmbolag ska välja regissörer baserat på etnicitet framför kompetens? Och varför siktar de in sig på just vita? Är det så att public service anser att det finns för många kompetenta, vita filmregissörer? Vad, förutom socialism, är det som säger att tvingat lika överallt är något positivt? Nu är det som vanligt inte SVTs egen personal som uttryckligen säger detta, men man använder selektivt urval och presenterar en studie vars budskap man gärna vill föra fram. Proxystrategi alltså.

Vad skulle gjorts bättre?

Skippa identitetspolitiken och kolla på vad folk presterar istället. Presentera studier som baseras på kompetens, och inte på hudfärg och kön. Men vad kan man förvänta sig av public service, de definierar ju trots allt begreppet ”mångfald” som etnicitet och kön, istället för åsikter och ideologi.

Källa: https://www.svt.se/kultur/kvinnliga-regissorer-star-bakom-rekordmanga-filmer-2019

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.