SVT låtsas fortfarande som om vaccinering är den enda faktorn som spelar in

Av | januari 13, 2022

SVT skriver en intressant artikel om vaccinering. Den är intressant eftersom man lyfter fram ovaccinerades röster, men lägger samtidigt in två brasklappar i slutet av artikeln.

Vad är problemet?

Det är visserligen bra att man låter fler röster komma till tals, och det är nästan lite kors i taket-varning när man för fram kritik mot att media rapporterat om pandemin för ensidigt. Samtidigt ställs det inga kritiska frågor till intervjuobjekten i artikeln, utan de får bara prata på oemotsagda.

Avsaknaden av kritiska frågor kan förklaras med de två brasklapparna som hittas längst ned i artikeln. Där framgår det att ovaccinerade är överrepresenterade på intensivvårdsavdelningarna, samt att endast drygt en procent av vaccinerade har rapporterat in biverkningar (och då oftast lindriga sådana). Detta är förstås ett sätt att skjuta ned argumenten från de ovaccinerade, men varför ställde man dem inte mot väggen med just sådana frågor då?

Ett annat problem är att man bara fokuserar på vaccineringen som den enda faktorn som spelar roll. Vi vet att både övervikt och underliggande sjukdomar har betydelse för hur hårt man drabbas om man blir smittad. Det finns alltså minst tre tydliga faktorer att rapportera om, ändå är det alltid bara vaccineringen det pratas om.

Vad skulle gjorts bättre?

Det går att fixa en balans mellan att dels låta fler röster komma till tals, och dels ställa kritiska frågor till alla sidor. SVT (och även annan media) måste börja prata om övervikt och underliggande sjukdomar hos folk som ligger inlagda på sjukhus, annars får vi en ensidig och missvisande debatt om den här frågan.

Fundera på följande

Vad är det som hindrar SVT och annan media från att rapportera om övervikt och underliggande sjukdomar hos folk som tagits in på sjukhus? Är det information som inte lämnas ut, och borde medierna i så fall inte nämna det? Har man ens försökt att ta reda på denna information?

Hur skulle samhällsdebatten om covid-19 förändras om övervikt och underliggande sjukdomar fick lika stort utrymme som vaccinering?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/ovaccinerade-vastsvenskar-vi-tystas-ner-av-samhallet

Kategori: SVT

2 reaktion på “SVT låtsas fortfarande som om vaccinering är den enda faktorn som spelar in

 1. NN

  Du skriver att ”ovaccinerade är överrepresenterade på intensivvårdsavdelningarna”.

  Jag har också reagerat på att media (SVT) rapporterar om detta och att det då låter som ett kausalt samband, alltså ungefär ”Det är för att de är ovaccinerade som de behöver intensivvård.”. Men det kan ju också vara ett korrelationssamband, till exempel att det i gruppen ovaccinerade finns något annat än vaccinstatus som är den faktiska orsaken till att de är särskilt känsliga för smittan. Är det inte så att vissa har avråtts från att vaccinera sig på grund av sitt hälsotillstånd? Om en sådan ovaccinerad person då ändå smittas, är det då inte troligt att orsaken till att de drabbas hårdare än en vaccinerad (och i övrigt fullt frisk person) kan vara det befintliga hälsotillståndet?

  Oförmågan att göra skilland mellan korrelation och kausalitet ser jag tyvärr ofta i media.

  Svara
  1. Mediegranskaren Inläggsförfattare

   Så som jag har bokfört i min hjärna efter alla nyhetsartiklar jag läst genom åren så använder journalister sammanhang när det passar narrativet. Kommer en studie vars resultat de gillar? Då försvinner det kritiska tänkandet och enkla samband presenteras som fakta (till exempel när man gör samband mellan företags vinster och fler kvinnor i styrelsen).

   När studier däremot inte presenterar ett resultat som journalisterna gillar slås det kritiska tänkandet på och man är mycket noggrannare att kolla orsak/verkan och inte bara simpla samband.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.