SVT kulturs artikel om metoo-effekt i Hollywood utgår från ett visst perspektiv

Av | juni 29, 2021

Ny forskning visar att metoo-rörelsen haft effekt i Hollywood. Men vilken effekt?

Vad är problemet?

Artikeln utgår från ett identitetspolitiskt perspektiv. Det innebär att det viktiga är vilka som gör filmerna, och inte hur bra eller framgångsrika filmerna är. Det vill säga yta framför innehåll. Man pratar om fler kvinnor och färre stereotyper. Det sistnämnda definierar man som ”innehåll”, vilket då syftar på att att fler filmer bröt med könsstereotyper.

Vad är det för fel på stereotyper? De har skapats av en anledning, ingen skapar en stereotypbild ur tomma luften. Men sedan kommer någon gnällig liten minoritet ur någon grupp (exempelvis kvinnor) och gör det till ett problem för att de själva inte passar in i den. Jag skulle snarare vilja påstå att stereotypbilder baseras på vad majoriteten gör eller vill ha. Är det inte så kan stereotypbilden för all del vara felaktig, men då ligger problemet där och inte på stereotypfenomenet i sig.

SVT väljer alltså dels ut en forskningsrapport som bara ser frågan ur ett identitetspolitiskt perspektiv, och dels problematiserar man stereotyper.

Vad skulle gjorts bättre?

Visa forskning som gjorts på filmkvalitet, framgång och den typen av faktorer också. Blev filmerna framgångsrikare och populärare med fler kvinnor som manusförfattare? Och sluta problematisera stereotyper.

Fundera på följande

Varför är det identitetspolitiska perspektivet så viktigt för SVT kultur? Vad är det som gör att människor bryr sig mer om yta och identitet än om innehåll och åsikter?

Källa: https://www.svt.se/kultur/tydlig-metoo-effekt-i-hollywood-fler-kvinnliga-manusforfattare

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.