SVT Kultur skäms inte det minsta för hur vänstervridna man kan vara helt öppet

Av | september 21, 2021

Nu har det kommit kritik (från identitetspolitiker från vänster) att för många vita skådespelare fick pris på Emmy-galan.

Vad är problemet?

Det här är så vänsterliberalt det bara kan bli. Man bryr sig mer om hur skådespelarna ser ut än vad de faktiskt presterar. Detta tar sig ytterst grund i vänsterns idé om ”social rättvisa” där man vill att alla ska vara lika bra, snabba, smarta och vackra. Är inte alla det ska man med tvång gå in och se till att, i det här fallet, ge priser till de som inte finns representerade i tillräckligt hög utsträckning.

Det är också viktigt att påpeka att jag inte har något emot att SVT tar upp kritiken mot Emmy-galan, naturligtvis ska identitetsvänsterns kritik komma fram lika mycket som allting annat. Problemet är att man BARA för fram kritiken från denna grupp. Hos högerkonservativa och libertarianer är man ofta mycket kritisk mot identitetspolitiken, men deras röster hörs sällan eller aldrig hos SVT Kultur.

SVT Kultur normaliserar vänsterns identitetspolitik, genom att bara lyfta fram just den, och inte ifrågasätta kritiken alls. Tvärtom talar SVT själva om ”steg framåt”, ungefär som att prisval baserat på identitet skulle vara en helt naturlig utveckling. Detta visar hur SVT Kultur helt öppet och ogenant tar ställning för identitetsvänsterns perspektiv.

Vad skulle gjorts bättre?

SVT Kultur borde komplettera kritiken från identitetsvänstern med kritik från konservativa och libertarianer. Det handlar som vanligt om att ge läsaren ett bredare perspektiv av verkligheten, och inte bara utgå från vänsterns värderingar som en sorts neutral standard.

Fundera på följande

Tycker du det är viktigt att all kritik kommer fram, och i så fall varför? Har du någonsin sett SVT Kultur ifrågasätta identitetspolitiken som baseras på vem som gör något, snarare än vad som görs?

Källa: https://www.svt.se/kultur/kritik-mot-emmy-galan-under-hashtaggen-emmyssowhite

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.