SVT Kultur fortsätter låtsas som om det bara finns en definition av mångfald

Av | september 11, 2021

Enligt skådespelerskan Dilan Gwyn har Sverige kommit långt vad gäller mångfalden inom film. Hon syftar på att fler utlänningar nu syns och hörs i svensk film.

Vad är problemet?

Problemet är att SVT (bolaget som helhet, kulturredaktionen i synnerhet) helt ensidigt använder en definition av mångfald som baseras på yta. Visst, det är Gwyn och inte SVT som säger det i det här fallet, men SVT bjuder aldrig in någon som säger att det finns en mångfaldsdefinition som baseras på innehåll.

  • Yta = etnicitet och kön
  • Innehåll = åsikter och värderingar/ideologi

Lägg märke till hur man i artikeln inte nämner ett ord om filmernas innehåll.

Vad skulle gjorts bättre?

Lyft fram den andra definitionen också. Representation ska väl inte bara baseras på folks utseende, utan även på vad de faktiskt tycker och, i det här fallet, vilken sorts film de vill göra?

Fundera på följande

Har du tänkt på att flera populära ord som media använder kan definieras på olika sätt, beroende på vilken ideologi tolken har? Varför tror du SVT bara använder en och samma definition på vissa ord? Var särskilt uppmärksam på orden ”mångfald”, ”representation” och ”jämställdhet”.

Källa: https://www.svt.se/kultur/dilan-gwyn-sverige-har-kommit-langt

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.