SVT Kultur för fram kritik mot Adlibris från vänsterorganisationen Ordfront

Av | maj 13, 2020

Adlibris har gjort en kampanj tillsammans med förlaget Forum och tillägnat hela startsidan åt Camilla Läckbergs nya bok Vingar av silver. Vänsterorganisationen Ordfront kritiserar kampanjen då både Forum och Adlibris ägs av Bonnier, och SVT Kultur för fram kritiken.

Vad är problemet?

För det första nämner man ingenting om att Ordfront är en vänsterorganisation, utan man framställer dem som neutrala. Sedan undrar jag också vad public service har för syfte att föra fram kritik från en vänsterorganisation mot ett företags kampanj? Det är inte direkt ett unikt tilltag att dedikera startsidan åt en viss produkt som ett företag betalat för. Med tanke på den vänstervridning som finns på SVTs kultursidor ser det inte direkt bra ut när man går en vänsterorganisations ärenden på det här sättet. För det SVT Kultur i praktiken gör här är att agera megafon åt Ordfront så att deras kritik når ut till många fler.

Ordfront bildades 1969 ur demonstrationerna mot USAs krig i Vietnam, vilka kom från en stark vänsterrörelse. Här är några citat från deras egen hemsida som jag länkar till här nedanför:
Hur kommer det sig att nationalistiska partier och rörelser vinner mark i hela Europa?
Vad händer om icke-demokratiska krafter blir starkare i riksdagen?
Alla människor ska, utan undantag tillförsäkras ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Men lever Sverige verkligen upp till sina åtaganden generellt – och särskilt detta när det gäller papperslösa, EU-migranter, bostadslösa, fattiga, asylsökande?
Kan höga hyror vara en kränkning av rätten till bostad – eller krav på fast jobb för att få en bostad?
Klimatförändringar hotar existensvillkoren för de svagaste i världen: fattiga, barn, flyktingar, kvinnor, urfolk m fl.
Sen hösten 2015 stoppade plötsligt regeringen i praktiken möjligheterna för flyktingar att resa till Sverige och söka asyl.
Får en plötsligt säga vad som helst?” (man använder ordet ”en” istället för ”man”, vilket härstammar från vänsterfeminismen)
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.” (de kanske menar att de inte får pengar från något politiskt parti)

Att man dessutom anlitat Henrik Arnstad som kursledare är det slutgiltiga beviset för var Ordfront står någonstans politiskt.

Vad skulle gjorts bättre?

SVT borde ha presenterat Ordfront som det de är: en vänsterorienterad förening som vill påverka politiken genom opinionsbildning. Sedan är det inte public service roll att föra fram kritik mot enskilda reklamkampanjer som inte bryter mot några regler. Till deras försvar ska dock tilläggas att de låter båda aktörer (Ordfront och Adlibris) komma till tals.

Källa: https://www.svt.se/kultur/kritik-mot-adlibris-pr-kampanj-en-maktdemonstration
Källa: https://www.ordfront.se/aktuell/kurser/kurs-manskliga-rattigheter/

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.