SVT kultur är lika vinklade som vanligt

Av | april 29, 2021

Jag brukar säga att SVT kultur är kanske den redaktion inom SVT som är tydligast vad gäller vinkling. Idag får vi ett bra exempel då de skriver om att italiensk public service inte längre tillåter vita att sminka sig som svarta.

Vad är problemet?

Det stora problemet är, som vanligt, att man utgår från vänstervärderingar. I det här fallet bjuder man in journalisten Kristina Kappelin, som naturligtvis tycker beslutet är bra, och som använder typiska vänstermetoder. Det vill säga, hon gör om sina värderingar till ord som låter generellt bra. Exempel:

Italien är väldigt långt efter” (Italien har alltså ännu inte anammat samma värderingar som Kappelin.)
Man har äntligen börjat vänja sig vid att se på samhället med ett modernare perspektiv ur jämställdhets- och mångfaldssynpunkt.” (Det är modernt att ha samma definition på jämställdhet och mångfald som Kappelin har.)
Medvetenheten hos tv-publiken är förvånansvärt låg.” (Eller så tycker alla helt enkelt inte som Kappelin.)

Visserligen är det bra att hon även säger att frågan är polariserad, det vill säga att det finns flera perspektiv och uppfattningar, men helhetsintrycket av SVTs artikel är tydligt vinklat. Allting baseras alltid på samma utgångsperspektiv, och för att SVT inte själva ska behöva ta ställning (vilket de inte får göra) så bjuder man in folk med samma åsikter så att man kan föra fram ”rätt” budskap istället för att ifrågasätta och utmana med debatt.

Vad skulle gjorts bättre?

Varför inte bjuda in någon som har motsatt uppfattning jämfört med Kappelin? Då skulle vi kanske få lite debatt och olika infallsvinklar (mångfald baserad på åsikter istället för på härkomst och kön) istället för propaganda.

Fundera på följande

Är det kränkande mot svarta att vita sminkar ansiktet svart, eller blir det bara kränkande om karaktären porträtteras negativt? Är du medveten om hur vänstern använder språk och retorik för att få sina egna åsikter och värderingar att framstå som bättre än alla andras? Tror du till exempel att vänstern fortfarande skulle vara för normkritik i de fall då deras egna värderingar blivit norm?

Källa: https://www.svt.se/kultur/inget-mer-blackface-i-italienskt-program

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.