SVT kommer med felaktiga påståenden om Donald Trump

Av | september 12, 2020

SVTs USA-korrespondent Stefan Åsberg skriver en artikel (med video) att det saknas belägg för Trumps påstående om att poströstning ökar risken för valfusk. Åsberg säger även i videon att Trump inte har berättat hur fusket skulle kunna se ut.

Vad är problemet?

Det finns en video från CBS som går igenom riskerna med poströstning, framför allt att rösterna riskerar att inte komma fram i tid för att vara giltiga för räkning. Trump själv har även berättat hur fusket skulle kunna se ut. Jag länkar till båda videorna här nedanför. Det Åsberg säger är alltså delvis direkt felaktigt och delvis tveksamt eftersom poströstande innebär risker (men hur stora riskerna är kan man diskutera).

Vad skulle gjorts bättre?

SVT borde gjort bättre efterforskning, för då skulle de ha vetat att Trump gått igenom hur fusket skulle kunna se ut. Man borde dessutom nämna de risker som finns, men samtidigt ifrågasätta om riskerna är lika stora som Trump hävdar.

Vad kan du som medborgare göra?

Med tanke på den kartläggning jag gjorde mellan 2018 och 2019, om hur SVT rapporterar kring Donald Trump, bör du som läsare vara väldigt misstänksam. SVT vinklar ofta ganska rejält vad gäller selektivt urval (finns det två negativa och två positiva nyheter om Trump väljer man de två negativa) och presentation kring USAs president.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stefan-asberg-inga-belagg-for-trumps-pastaende-om-postrostande
Källa: https://www.youtube.com/watch?v=eJO4YwSCSPI (CBS går igenom riskerna med poströstning)
Källa: https://www.youtube.com/watch?v=S8E_l-mF70Q (Trump förklarar hur fusk med poströstning skulle kunna gå till)

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.