SVT gör ett sista (?) försök att blåsa liv i klimatfrågan

Av | september 6, 2022

Att SVT under lång tid skrivit ogenerat mycket om klimatet är ingen hemlighet. Har det dött ut en konstig snigel på Nya Zeeland har man hittat den nyheten och skrivit om den. Den här gången låter man en representant från det klimatpolitiska rådet uttala sig (ett råd som för övrigt tillsätts av regeringen).

Vad är problemet?

Hela artikeln går närmast att likna vid klimatpropaganda. Det vill säga att SVT är missnöjda med att svenska folket inte ser klimatet som den viktigaste valfrågan, och gör vad de kan för att ändra på det en vecka innan valet. Det är inget särskilt nytt som har hänt, utan det är mest SVT som tagit initiativ att återigen fokusera på klimatet. Som de gjort så många gånger tidigare. Ska jag specificera är det alltså det selektiva urvalet som är väldigt tydligt. SVT vill förmodligen prata mer om klimatet än deras läsare vill läsa om det.

En av artiklarna är ett bra exempel på att experter inte alltid kommunicerar fakta. Kolla följande ord som kommer från en representant i det klimatpolitiska rådet:

Annika Nordlund, docent i psykologi vid Umeå universitet, är en av forskarna i det svenska klimatpolitiska rådet som har till uppgift att granska regeringens arbete med klimatomställningen.

Det måste accelerera och vi måste ha en mycket mer kraftfull och potent klimatpolitisk handlingsplan för att nå målen, säger Annika Nordlund.

Det finns de som tycker att mer av arbetet borde ske i andra länder som har större utsläpp. Vad tycker du om det?

– Vi kan konstatera att även svensken överanvänder resurser vi behöver också arbeta med det här, och det här är en global fråga. Inget land kan friskriva ansvaret för det här arbetet.

Den första kommentaren är bara ett annat sätt att säga att vi måste införa mer tvång och förbud. Och svaret på SVTs fråga har mer med ideologi än fakta att göra. Det som spelar roll för klimatet är de totala utsläppen globalt, inte utsläpp per capita som vänsterorienterade forskare gärna fokuserar på i sin jakt på vad de ser som social rättvisa globalt. Det vill säga att svensken ska inte få släppa ut mer än indiern, och vår levnadsstandard ska sänkas så att alla över hela världen får det lika dåligt. Det är förstås en av flera definitioner av rättvisa, men ingenting som har med fakta att göra.

I den andra artikeln intervjuar SVT Greta Thunberg, och i vanlig ordning får hon använda SVT som megafon helt utan kritiska frågor. Se gärna min kartläggning om hur ogärna SVT kritiserar eller granskar Thunberg.

Vad skulle gjorts bättre?

Sluta upp med klimatpropagandan (överdrivet mycket rapportering samt oviljan att låta oliktänkande komma till tals) och ställ Thunberg mot väggen vad gäller genomförande av lösningarna på klimatfrågan. Vad betyder egentligen ”vi måste ha en systemförändring” som Thunberg brukar säga? Jag tror att både SVT och Thunberg vet vad det egentligen innebär, men ingen av dem vill prata klarspråk eftersom det skulle skrämma människor (det betyder tvång och förbud).

Fundera på följande

När det gäller partiskheten hos SVT syns den oftast inte då de rapporterar om svenska riksdagspartier eller deras företrädare. Istället är det sakfrågor som klimat, abort och jämställdhet där partiskheten lyser starkt (selektivt urval, definitioner och utgångspunkter).

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/klimatpolitiska-radet-kritiskt-till-arbetet-med-klimatomstallningen-annika-nordlund-docent-vid-umea-universitet-det-racker-inte
Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lagre-intresse-for-klimatet-bland-yngre-infor-riksdagsvalet

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.