SVT glömmer att ”märka” statsvetaren

Av | februari 25, 2019

Statsvetare har alltid en politisk inriktning, och den bör SVT upplysa läsaren om när de presenterar statsvetaren. Det kan till exempel röra sig om en S-märkt statsvetare som uttalar sig i olika frågor, och då bör läsaren bli informerad om det. Om man vet vilken politisk orientering en statsvetare har blir det lättare att tolka det han skriver.

Dagens artikel handlar om EU-mötet med arabländerna, där statsvetare Anders Persson. Dock presenterar SVT honom utan ”märkning”, det vill säga att han framstår som neutral. Eftersom lite lätt efterforskning kan man dock finna att Anders Persson regelbundet skriver för de liberala medierna Huffington Post och Haaretz.

Det här borde egentligen inte bara gälla statsvetare, utan även professorer och forskare. Folk med mycket kunskap säger sällan saker som bara är objektiv fakta, utan de blandar ofta in sina känslobaserade, privata åsikter också (vilket gör det svårt att skilja dem från faktan). Därför är det bra om media skriver vilken politisk tillhörighet statsvetare har.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/flera-oklarheter-infor-eu-mote-med-arablander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.