SVT fortsätter definiera ”mångfald” baserat på kön och etnicitet

Av | september 5, 2019

Att SVTs definitioner av begrepp som ”mångfald” och ”jämställdhet” är vänstervridna råder det ingen tvekan om. När det gäller jämställdhet definierar de alltid baserat på resultat och inte på möjligheter, och mångfald definieras baserat på kön och etnicitet. Mindre intressant verkar skådespelarnas kompetens vara (mer om detta i nästa stycke). Det är ju trots allt kompetensen som avgör hur bra filmen blir, inte om skådespelaren är svart eller vit, man eller kvinna.

Idag skriver man att det var mer mångfald bland stora Hollywood-filmer förra året, jämfört med tidigare år. Och då syftar man alltså på att fler icke-vita och fler kvinnor spelade huvudroller. På vilket sätt är det sunt att sträva efter ytlig mångfald snarare än hög kompetens? Ett sådant synsätt leder i längden till att man börjar göra avkall på just kompetens eftersom man tvunget vill att det ska vara lika fördelat mellan könen och olika etniska grupper. Vi har till exempel sett att vår egen polisskola har sänkt de fysiska kraven för att få mer mångfald, det vill säga fler kvinnor. Alltså avkall på kompetens till förmån för ideologi och mångfald.

Det finns vissa sakfrågor jag tar ställning i och det här är en av dem. Jag tycker det helt enkelt är fel att identitetspolitik prioriteras framför kompetens.

Källa: https://www.svt.se/kultur/film/mer-mangfald-i-stora-hollywoodfilmer-forra-aret

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.