SVT försöker insinuera att domaren är jävig

Av | november 10, 2019

Ibland behöver man inte skriva saker och ting ordagrant, det går att få fram budskapet i alla fall. Då kan man dessutom hävda att man inte alls menade det, eftersom budskapet måste tolkas. Artikeln om domaren som ska döma i Acosta-fallet är ett bra exempel på detta.

Artikeln inleds med att domaren som ska avgöra fallet där CNN stämt Trump för att Jim Acostas pressackreditering beslagtogs tillsattes av Trump själv. Budskapet är alltså att det kan råda jäv eller partiskhet i målet. Det står inte uttryckligen dock, och därför går det inte heller att bevisa.

Vidare har artikeln ett par direkta felaktigheter. Det står att Trump blev upprörd när han fick en fråga om den så kallade karavanen som är på väg mot USAs södra gräns. Sedan skriver SVT ”Efter att Trump vägrat svara på frågan och Acosta upprepat frågan samtidigt som han inte velat ge ifrån sig mikrofonen”. Det som hände var att Acosta ställde en helt ny fråga om Rysslandsutredningen, utan tillåtelse att ställe ytterligare en fråga.

Det var först när Acosta började ställa en ny fråga, om ett helt annat ämne – och samtidigt vägra lämna ifrån sig mikrofonen trots att personal försökte ta den ifrån honom – som Trump kallade honom för en hemsk människa.

En annan intressant detalj är att denne Trump-utsedde domare beordrade Vita Huset att ge tillbaka Acostas pressackreditering, vilket SVT också rapporterade om i en annan artikel senare samma dag. Men i den senare artikeln står det inte ett ord om att det var Trump som valde domaren.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/domare-i-cnn-s-stamning-blev-utsedd-av-trump
Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/cnn-tar-seger-mot-trump-jim-acosta-far-tillbaka-ackreditering

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.