SVT använder sig av ytterst tveksamt mätinstrument för att mäta korruption

Av | januari 29, 2019

Idag postade SVT en artikel om världens mest och minst korrupta länder. Man presenterar undersökningen från Transparency International och skriver korrekt att siffrorna baseras på upplevd korruption. Det vill säga, inte på fakta. Däremot utelämnar man att det endast är ”experter” och affärsfolk som får sätta betyg i respektive land. Vanligt folk göra sig icke besvär. Vilka dessa experter är vet vi inte.

Betygen kan alltså baseras på både fakta och känslor, vi vet inte vilket. Av den anledningen bör man ställa sig ytterst kritisk till resultatet. Inte minst med tanke på att Singapore, som i praktiken är en diktatur, lägger sig på en delad tredjeplats med Sverige och Finland.

Men trots detta presenterar SVT undersökningen som fakta. Med tanke på det här uttalandet från organisationens VD bör man även ställa sig kritisk till huruvida Transparency International har en politisk agenda eller inte:

Med många demokratiska institutioner som hotas över hela världen – ofta av ledare med auktoritära eller populistiska tendenser – behöver vi göra mer för att stärka kontrollen och balansera och skydda medborgerliga rättigheter.

Liberaler brukar inte gilla auktoritet, och elitister brukar inte gilla populister. Om du har följt SVT under en längre tid så vet du nog vad de gillar!

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-med-pa-topplistan-nar-korruptionen-rankas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.