Sveriges Radio tar ställning för en politisk fråga

Av | maj 9, 2024

SR skriver att svenska EU-politiker försökte bromsa förslag om att förbättra luften i EU-länderna.

Vad är problemet?

Det här är bland de värsta exempel jag sett vad gäller public service ställningstagande till politiska förslag. Det handlar alltså om ett förslag som ska begränsa mängden luftföroreningar i EU-länderna, men där kritikerna säger att förslaget inte är realistiskt.

SR går in och tar direkt ställning för Ja-sidan genom att ifrågasätta de som röstade nej, medan en som röstade ja bjuds in för att förklara varför nej-röstarna har fel. Absolut skamlös partiskhet.

Vad skulle gjorts bättre?

Här borde SR även ifrågasatt liberalen som röstade ja, om förslaget verkligen är realistiskt och praktiskt genomförbart.

Fundera på följande

Observera hur SR formulerar sig. Man beskriver nej-sidan som att de försöker bromsa krav på bättre luft, men man pratar ingenting om hur ja-sidan kan slå mot både företag och privatpersoner med sina krav. Det vill säga, man ställer sig direkt på ena sidan istället för att ställa sig i mitten och ifrågasätta båda sidor.

Jag frågade Clara Guibourg och Per Kudo på SR

Hej!

Mitt namn är Kai och jag driver mediegranskaren.se.

I er artikel som publicerades 03:00 idag tar ni ställning för ett politiskt förslag i EU. Detta genom att ifrågasätta nej-sidan, samtidigt som nu bjuder in en från ja-sidan för att förklara varför nej-sidan har fel. Hur går detta ihop med ert krav på opartiskhet?

Om ni väljer att svara kommer ert svar att publiceras i sin helhet på min sajt.

Clara Guibourg och Per Kudo valde att inte svara.

Källa: https://sverigesradio.se/artikel/svenska-eu-politiker-forsokte-bromsa-krav-pa-battre-luft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.