SR gör ett bättre jobb än Nyheter Idag med nyheten om Kaliffs torg

Av | mars 22, 2021

Socialdemokraten Roger Kaliff får ett torg uppkallat efter sig i Kalmar. Sveriges Radio och Nyheter Idag skriver båda om detta, men rapporteringen skiljer sig lite …

Vad är problemet?

Nyheter Idag döper sin underrubrik till ”Kalmars (S)tore ledare Tradition känd från bland annat Nordkorea”. Det här är naturligtvis en grov överdrift på alla sätt och vis. SR å sin sida lyfter sakligt fram kritik från en representant för Miljöpartiet.

Vad skulle gjorts bättre?

Det är helt onödigt att börja dra paralleller till Nordkorea i det här sammanhanget, och det har förmodligen gjorts för att, som man säger på journalistspråk, ”spetsa till” artikeln. Men det får den bara att framstå som oseriös. Det hade helt enkelt varit bättre att skippa parallellerna.

Fundera på följande

Varför tror du Nyheter Idag valde att göra en jämförelse med Nordkorea? Varför det för att spetsa till/väcka uppmärksamhet, eller för att försöka dra socialdemokratin i smutsen? Eller både och? Eller något helt annat?

Källa: https://sverigesradio.se/artikel/klart-var-kaliffs-torg-ska-ligga-politiker-vill-andra-policyn
Källa: https://nyheteridag.se/s-topp-far-torg-uppkallat-efter-sig/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.