Språket används för att få liberala värderingar kring Lucia att framstå som bättre (SVT)

Av | december 12, 2022

Dagens artikel handlar också om Lucia, men är intressant ur ett annat perspektiv. Den här gången har SVT valt att skriva om Lucia i Skellefteå som väljs baserat på sångröst och inte på utseende.

Vad är problemet?

Dels finns ett övergripande problem med artikelserien, eftersom endast liberala röster som vill förändra Luciatraditionen lyfts fram. Men om vi fokuserar på dagens artikel använder SVT och deras väl utvalda gäst ett språkbruk som får liberala värderingar att framstå som bra (vilket inte är särskilt opartiskt).

Skellefteås lucia utses fortfarande genom omröstning i lokaltidningen Norran. Men för att modernisera tävlingen röstar inte läsarna längre på en bild – utan istället en röst.

”Modernisera” är ett positivt laddat ord som i detta fall motsvarar en liberal förändring av Lucia. Man likställer alltså liberala förändringar med något positivt.

Enligt Malin Christoffersson, tf ansvarig utgivare på Norran, gjordes förändringen för att tävlingen skulle kännas mer tidsenlig.

Det här är inte SVT som säger, men budskapet är detsamma. ”Tidsenlig” är återigen ett positivt laddat ord som förknippas med liberala förändringar.

Vad skulle gjorts bättre?

Bjud in konservativa röster som får berätta om varför de anser att Luciafirandet bör bevaras som det är. Utan en motpol till de liberala rösterna blir det direkt propaganda. Använd inte värdeladdade ord för att beskriva vare sig liberala eller konservativa värderingar kring Lucia. Istället för ”modernisera” hade man exempelvis kunnat använda ordet ”förändra”.

Fundera på följande

Hur ofta ser du SVT föra fram konservativa värderingar överhuvudtaget? Och när det sker, presenteras de då som positiva, neutrala eller negativa?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/utseende-inte-langre-relevant-nar-skelleftebygdens-lucia-rostas-fram

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.