Språk och ord är makt – kolla hur SVT gör när det gäller tjockisar

Av | februari 16, 2023

SVT skriver en artikel om att kroppspositivism är på tillbakagång.

Vad är problemet?

Sättet kroppspositivism, alltså fenomenet där tjockisar och övervikt ska normaliseras, presenteras på. Artikeln går igenom trender, och nämner då 90-talstrenden heroin chic. Här används beskrivningar som att smala modeller ser undernärda ut. Men när det gäller tjockisarna beskrivs de som ”plus size” och ”olika kroppar ska accepteras och synas offentligt”. Lägg alltså märke till hur man tar bort allt negativt från övervikt, men inte har några problem att presentera undervikt som något negativt.

Man intervjuar endast människor som är positiva till kroppspositivism, eftersom det gör att fenomenet slipper kritik och ifrågasättning. Här är några exempel på hur vinklat SVT eller deras gäster presenterar olika begrepp:

Nu ser hon att kroppsaktivismen – en rörelse för att fler olika kroppar ska accepteras och synas offentligt – är på tillbakagång.
”Fler olika kroppar”? Det handlar om tjockisar.

Ett annat kroppsideal som blivit desto mer omskrivet sedan tidningen New York Post meddelade att ”trenden är tillbaka” i slutet av 2022 är ’heroin chic’.

– Det var en trend som var som störst 90-talet och gick ut på att modeller såg undernärda ut och som om de hade partajat flera dagar i sträck, säger kulturjournalisten Caroline Hainer.
Underviktiga människor presenteras här på negativa sätt (vilket är helt rätt, eftersom det inte heller är hälsosamt).

Men också mot något mörkare – det skulle kunna vara en mottrend mot något som dominerat modevärlden: kroppspositivsm och plus size-modeller. När något kommer och hotar med faktisk förändring uppstår rädslor och det blir en motreaktion, säger Caroline Hainer.
Tjockisar benämns som ”plus size”, vilket från början är ett begrepp som använts för att butiker inte vill kränka potentiella, överviktiga kunder, utan få dem att känna sig speciella i en positiv bemärkelse.

Julia Skott menar att kroppsaktivismens tynande tillvaro riskerar att leda till minskad acceptans för större kroppar.
Men de själva verkar ju inte ha särskilt stor acceptans för smalare kroppar? Och varför ska övervikt och ohälsa normaliseras och accepteras? ”Större kroppar” är dessutom bara ett förskönande begrepp för tjockisar (för det handlar knappast om kroppar som är större på grund av träning).

– Det finns en massa forskning som visar att om man får se olika sorters kroppar blir man positivt eller neutralt inställd till kroppen. Får man se många smala kroppar börjar man se det som norm, säger hon.
Vilket är logiskt. Men på samma sätt blir övervikt och ohälsa norm om folk hela tiden matas med det. Återigen tar man dock bara upp smalhet i det negativa sammanhanget.

Vad skulle gjorts bättre?

Sluta romantisera övervikt och ohälsa.

Fundera på följande

SVT gillar att skriva om matsvinn, för att få svenska folket att ändra beteende och sluta slänga så mycket mat. Men folk som äter för mycket ger i praktiken ett lika stort resursslöseri som matsvinn:

Person A har 1 kg mat, behöver äta 0,5 kg men äter 1 kg och blir tjock.
Person B har 1 kg mat, orkar bara äta 0,5 kg och slänger resten.

Båda slösar lika mycket, men SVT attackerar bara de som slänger mat. Min tes är att det beror på SVTs feminism. Det är oftast kvinnor som kritiseras för övervikt, och då vill feministerna normalisera övervikt för att kvinnornas känslor ska blidkas. Vad tror du?

Källa: https://www.svt.se/kultur/trenden-kroppsaktivism-pa-nedgang-2023

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.