Socialistiska SVT talar sällan om skyldigheter, bara rättigheter

Av | januari 10, 2020

Eleverna på Drottninghögskolan har sviktande läskunskaper, och har därför fått börja träna läsning även på idrottslektionerna.

Vad är problemet?

Till att börja med benämner SVT projektet som ”framgångsrikt”. Det faktiska resultatet är att 80 av 300 problemelever har förbättrat sig, alltså färre än en tredjedel. Är det framgångsrikt? Det tycker inte jag. Sedan ställer man inga kritiska frågor kring projektet kring elevernas egna ansvar, utan hela artikeln fungerar som en hyllning. Är det bara skolan och lärarna som brustit när elever inte lyckas lära sig läsa? Socialister pratar sällan om barns skyldigheter, utan enbart om deras rättigheter.

Detta har att göra med en socialistisk grundsyn där man förminskar individens eget ansvar för att istället upphöja samhällets ansvar över individen. Och naturligtvis ska jag inte döma SVT baserat på en enda artikel, men det här är långt ifrån första gången de utgår från att elevers resultat endast handlar om skolan och dess lärare.

Det är i sådana här fall det blir tydligt att SVT fortfarande är partiska. Man utgår från vissa grundsyner som har en tydlig hemvist i det socialistiska eller vänsterliberala.

Vad skulle gjorts bättre?

SVT hade kunnat fråga skolans representanter om inte elevernas egna viljor och handlingar spelade in lika mycket som lärarnas arbete. Man hade även kunnat benämna projektet som ”viss framgång” istället för ”framgångsrikt”. Det var ju trots allt en klar minoritet av alla elever som blivit bättre på att läsa.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/barnkonventionen-blir-lag-hela-skolan-laser-pa-drottninghog

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.