Självkritiken lyser med sin frånvaro då SVTs Per Andersson kommenterar den nya utredningen

Av | februari 23, 2023

En ny utredning tillsätts som handlar om public service-bolagens sändningstillstånd. SVT Kulturs Per Andersson analyserar.

Vad är problemet?

Det märks att SVT saknar självkritik, och att de helst vill ha ännu mer skattepengar och ännu mer makt. Det finns inte ett uns självkritik i hela analysen. Ett par exempel:

Uppdraget att ta fram ett nytt innehållsuppdrag ’med fokus på folkbildning och journalistik för hela landet’ kan gå i linje med den önskan om ett ’smalare, vassare’ public service som tre av de fyra partierna i regeringsunderlaget uttryckt.

Det går i varje fall i direkt konfrontation med idén om ett’brett uppdrag’ för public service – alltså med underhållning och sport – som inte bara hela oppositionen utan även regeringspartiet liberalerna står bakom med kraft. (För att inte tala om med vilken kraft public service-bolagens ledningar står bakom det.)

Ledningarna står naturligtvis bakom ett så stort public service som möjligt. Ingen självrannsakan om slöseri med skattemedel på innehåll som folk kan ta del av gratis på nätet (underhållningsprogram).

Uppdraget att utvärdera och vid behov omvärdera mångfalds- och jämställdhetsmålen i det nuvarande sändningstillståndet kommer direkt från Sverigedemokraternas långa kravlista med åtgärder för att tukta vad man ser som en ’identitetspolitisk’ agenda hos public service-bolagen.

Det lär bli omdebatterat. SD som lovat sina väljare en grundlig reformering av public service kommer sannolikt att lyfta fram detta som en seger. Oppositionen – och många kulturdebattörer – kommer troligen att anklaga regeringen för att släppa fram en kontroversiell ståndpunkt som SD ensamt står för.

På vilket sätt är det kontroversiellt att konstatera att public service-bolagens definition av mångfald baseras på utseende och härkomst, snarare än på åsikter och innehåll? Och på vilket sätt är det kontroversiellt att konstatera att bolagens definition av jämställdhet enbart går ut på lika resultat (och aldrig lika förutsättningar)? Det här är som vanligt då SVT sätts under lupp för sin partiskhet i ideologiska frågor, man har för vana att stämpla kritiken som ogrundad eller som något negativt (i det här fallet ”kontroversiell”).

Vad skulle gjorts bättre?

Istället för att kalla kritiken för kontroversiell hade man kunnat gå igenom vad den faktiskt innebär. Det finns en anledning till att det nästan alltid är vänstern eller liberaler som rider ut till public service försvar, och det är för att de vet att de står på samma sida ideologiskt. Precis som att ”alternativ” media ofta rider ut till de konservativas försvar eftersom de står på samma sida.

Fundera på följande

Tror du att utredningen kommer leda till märkbar förändring? Det tror inte jag. Dels kommer hela oppositionen att vilja ha kvar public service lika vänstervridet som det är idag, och dels vågar jag nog påstå att Liberalerna står på oppositionens sida i denna fråga. Och utredningen ska ju ledas av en arbetsgrupp som består av representanter från alla partier i riksdagen, vilket innebär att oppositionen plus Liberalerna får en majoritet.

Källa: https://www.svt.se/kultur/kommentar-per-andersson-public-service-utredning-sandningstillstand-2023-2026

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.