Sammanfattning av SVTs rapportering av Brå-rapporten: vänstervinklad

Av | augusti 26, 2021

SVT har en artikelserie på fyra artiklar om Brå-rapporten som slår fast att invandrare är överrepresenterade när det gäller kriminalitet, och eftersom det inte kommit en ny artikel idag tänkte jag göra en sammanfattning av det som skrivits hittills.

Vad är problemet?

En artikel handlar om själva rapporten, med kommentarer från Brå. En annan artikel intervjuar kriminologen Jerzy Sarnecki, som säger att det inte går att förklara varför invandrare är överrepresenterade. Den tredje artikeln intervjuar politiker från olika partier, där olika perspektiv och synvinklar kommer fram. Så långt allt väl.

Men i den fjärde artikeln bestämmer sig SVT för att prata med Soha Osma, som kommer från organisationen Ung och Trygg. Det hon säger hade lika gärna kunna sagts av en vänsterpartist eller miljöpartist. Så här låter det:

Man borde kolla på socioekonomiska situationer, segregation, våld i hemmet och familjesituationen.
Nu låter det väldigt mycket som att just människor som har föräldrar som är utrikesfödda blir kriminella. Som att det har en koppling till deras kultur och biologi. Det är inte rätt.

Det är inte SVT som säger det här, utan Osma. Men det är SVT som gör det selektiva valet att prata med Osma. Man gör också det selektiva valet att inte prata med någon som tror att överrepresentationen beror på kulturella skillnader. Därmed blir helheten vinklad.

Vad skulle gjorts bättre?

Prata med konservativa människor också, och inte bara liberala. Det är tydligt var Osma står någonstans ideologiskt, hon är inte opartisk i frågan.

Fundera på följande

Var det oväntat att en person som Osma fick komma till tals i SVT? Tänker du på hur media kan påverka din uppfattning om ett ämne, genom att bjuda in och prata med personer som har vissa åsikter, och därmed driver på vissa budskap? Fokuserar du på vad som sägs, eller på hur många människor som säger en viss sak?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/man-maste-forsta-varfor-det-hander-just-de-har-manniskorna

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.