Samhällsnytt verkar bara presentera undersökningar till Trumps favör

Av | oktober 10, 2020

Samhällsnytt rapporterar om en Gallup-undersökning som visar att 56 procent av amerikanarna uppger att de har det bättre nu än för fyra år sedan (det vill säga innan Trump blev vald).

Vad är problemet?

Jag har aldrig sett Samhällsnytt rapportera om undersökningar som är negativa för Donald Trump. Det finns till exempel en hel del undersökningar som visar att Joe Biden har en stor ledning över Trump inför det kommande valet i början av november. Varför rapporterar inte Samhällsnytt om dessa undersökningar också? Kan det vara för att man inte vill driva negativa narrativ om president Trump?

Vad skulle gjorts bättre?

Samhällsnytt borde inte vara så selektiva när det gäller val av undersökningar. Om de hade visat en större bredd, och inkluderat även de som var till Trumps nackdel, hade de fått en större trovärdighet.

Vad kan du som medborgare göra?

Om en nyhetssajt ständigt publicerar artiklar och/eller undersökningar som hela tiden berättar om framgång ELLER nederlag för en viss person, bör du komma ihåg att verkligheten aldrig är så enkel. Det finns alltid både och, hos alla.

Källa: https://samnytt.se/rekord-for-trump-56-procent-anser-att-de-har-det-battre-nu-ar-for-fyra-ar-sedan/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.