Samhällsnytt skriver ut namn på häktad politiker och SVT hycklar vidare

Av | april 30, 2021

Samhällsnytt avslöjar att Centerpolitikern Erik Paulsson har häktats på sannolika skäl för våldtäkt mot barn. Eller ja, de skriver inte sannolika skäl, men det gör källan Dagens Vimmerby. Samtidigt fortsätter SVT att hyckla kring vad som ska publiceras eller ej.

Vad är problemet?

Varför avslöjar Samhällsnytt namnet på Centerpolitikern innan han är dömd i domstol? Hur sannolikt det än må vara att han fälls, så finns alltid alternativet att han frias, men då har han redan blivit dömd av folkdomstolen som media till stor del styr.

SVT verkar avgöra helt godtyckligt när de ska publicera namn eller ej på häktade personer. Så här skriver de själva:

Huvudregeln är att vi inte publicerar namn eller bild på misstänkta eller dömda brottslingar. Detta eftersom det kan påverka livet negativt att väldigt många känner till vad man gjort eller misstänks för, samt att närstående till gärningsmän och misstänkta kan fara illa. Men det finns undantag, exempelvis följande:

  • Om brottet är särskilt allvarligt och allmänintresset mycket stort
  • Vid fara för rikets säkerhet eller hot mot demokratin
  • Om personen som dömts eller på starka grunder misstänks är en offentlig person som en politiker, VD eller annan person i ansvarsposition
  • Om det inte går att berätta vad som hänt på ett begripligt sätt utan att namnge

Erik Paulsson är politiker och häktad på sannolika skäl. Han misstänks alltså på starka grunder och han är en offentlig person. Men sedan kommer brasklappen:

Det görs en unik bedömning i varje enskilt fall. En bedömning kan ändras över tid.

Det vill säga, SVT kan göra hur de vill i varje fall. När det kommer till kritan handlar allting om subjektiva tolkningar och godtycklighet av ansvarig utgivare.

Vad skulle gjorts bättre?

Samhällsnytt borde bara publicera namn när en person har dömts i domstol, just för att undvika att bidra till folkdomstolen (som mest baseras på känslor). SVT borde få ett tydligare och skarpare formulerat sändningstillstånd, så att godtyckligheten minimeras.

Fundera på följande

Hur skulle Erik Paulssons liv påverkas av Samhällsnytts artikel om det visade sig att han var oskyldig? Borde inte SVT åtminstone redovisa hur de tänker varje gång de fattar ett beslut om att publicera eller inte publicera ett namn? Denna typ av redovisningar får vi läsare bara ta del av i vissa fall.

Källa: https://samnytt.se/avslojar-centertopp-haktad-for-pedofilvaldtakter-det-ar-ett-yngre-barn/
Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/politiker-i-kalmar-lan-haktad-misstankt-for-valdtakt-mot-barn
Källa: https://kontakt.svt.se/guide/sa-resonerar-svt-nar-det-galler-namnpubliceringar
Källa: https://www.dagensvimmerby.se/nyheter/blaljus/e/93271/kand-politiker-misstanks-for-valdtakt-mot-barn/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.