Samhällsnytt ljuger om folkomröstningen i Filipstad

Av | april 4, 2021

Styret i Filipstad (Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) har beslutat att skjuta upp en folkomröstning om skolan tills efter höstterminen startat, och då saknar omröstningen betydelse.

Vad är problemet?

Samhällsnytt skriver:

Kommunstyrelsens ordförande, Åsa Hååkman Felth (S), säger till Aftonbladet att hon anser att det är odemokratiskt att hålla en folkomröstning i frågan.

– Det är en farlig och odemokratisk väg att gå, för alla barn är lika mycket värda oavsett vem som fött mig, säger hon.

Men Åsa Hååkman Felth säger inte att det är en farlig och odemokratisk väg att gå genom att hålla en folkomröstning. Det rätta sammanhanget för hennes citat är då hon reagerar på föräldrar som inte vill att deras barn ska gå i en skola där en överväldigande majoritet är invandrarbarn. Hon säger det alltså inte om själva folkomröstningen i sig, utan endast om ett viss utfall i omröstningen.

Vidare skriver Samhällsnytt:

De kritiska föräldrarna menar att ivern att blanda elever är en ideologisk prestigefråga för kommunens S-styre. Hååkman Felth hävdar å sin sida att de som är för en folkomröstning är rasister och vänder sig mot användandet av ordet ’integrationsexperiment’.

Men så här sade Hååkman Felth egentligen:

Med det fria skolvalet har det ju blivit så att de vill inte vara på Strandvägsskolan, eftersom där är så många “svartingar”. Jag vet att det finns sådana, jag har haft någon som varit så tydlig till mig i telefonsamtal.

Det handlar alltså om att Hååkman Felth hört att det finns rasistiska föräldrar, och inte att en majoritet av sidan som är för en folkomröstning är det.

Dessutom länkar Samhällsnytt till en archive-artikel istället för direkt till Aftonbladet. En archive-artikel är en nedsparad artikel från en sajt, och därmed får inte Aftonbladet någon trafik. Samhällsnytt sitter alltså i samma sandlåda som traditionell media, som inte vill länka till ”alternativ” media överhuvudtaget.

Vad skulle gjorts bättre?

Sluta feltolka (med flit) och sluta ljug. Folk kan få bilda sig en egen uppfattning istället för att Samhällsnytt tillrättalägger den. Och länka till andra medier utan att runda dem.

Fundera på följande

Se på två sidor med samma ögon. Utgå inte ifrån att den ena eller andra sidan har fel innan du läst artikeln. Kom ihåg att media, traditionell såväl som ”alternativ”, älskar att påverka folk och deras åsikter.

Källa: https://samnytt.se/filipstad-skjuter-pa-folkomrostning-om-tvangsintegration-till-efter-den-genomforts/
Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bnx635/kriskommunen-lagger-halv-miljon-pa-folkomrostning–som-ingen-vill-ha

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.