Så här ser det ut när SVT inte vill ställa kritiska frågor eller följdfrågor

Av | januari 30, 2023

SVT skriver om hur få kvinnliga tränare det finns inom ishockeyn.

Vad är problemet?

SVT har som uppdrag (i sändningstillståndet) att verka för jämställdhet. Så här står det under 6§ i SVTs sändningstillstånd:

Programverksamheten ska som helhet bedrivas utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt utmärkas av hög kvalitet och nyskapande form och innehåll.

Problemet är bara att jämställdhet kan definieras på olika sätt, och SVT har valt att uteslutande använda definitionen ”jämställdhet baserad på lika resultat”, eftersom sändningstillståndet inte specificerar vad begreppet jämställdhet faktiskt innebär. Det här betyder att de hela tiden propagerar för att det ska vara lika mellan män och kvinnor precis överallt. Det finns många exempel på dessa artiklar, och dagens artikel är en i mängden.

Så här säger Ishockeyförbundets utvecklingsansvarige John Lind, angående fler kvinnliga tränare inom hockeyn:

Det är något vi vill förändra för att vi tror att det kommer att ge oss en betydligt bättre ishockey. Då pratar jag om ishockey som helhet och inte bara damhockey. Herrhockeyn kommer att tjäna otroligt mycket om vi får in fler kompetenta människor i ishockeyn. Det är en helhetsbild som vi vill förbättra där.

Inga kritiska följdfrågor för SVT, eftersom man ideologiskt redan bestämt sig för att det ska vara lika många kvinnor som män som tränar hockey.

Vad skulle gjorts bättre?

Här är några frågor SVT hade kunnat ställa till Lind (om de hade velat):

”På vilket eller vilka sätt kommer hockeyn bli bättre för att det kommer in fler kvinnliga tränare?”

”På vilket eller vilka sätt kommer herrhockeyn tjäna otroligt mycket?”

”Du nämner kompetenta människor. Vilken sorts kompetens är exklusiv för kvinnor, som män inte kan bidra med?”

Men SVT vill ju inte. För de är feminister som inte vill ifrågasätta vissa värderingar.

Fundera på följande

Varför pratas det inte om hur SVT tolkar sitt sändningstillstånd? Varför finns det ingen debatt?

Källa: https://www.svt.se/sport/ishockey/allt-fler-kvinnliga-tranare-inom-hockeyn-men-lang-vag-kvar

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.