Så här kan det gå till när SVT lobbar för en politisk fråga

Av | maj 11, 2021

Idag publicerade SVT tre artiklar som tillsammans utgör ett bra exempel på hur det kan gå till när public service-bolaget vill påverka läsaren angående en viss politisk fråga.

Vad är problemet?

Ämnet handlar om tidigare brottslingar som har problem att få jobb efter avtjänat fängelsestraff. Det samlade budskapet som SVT driver är att det är fel av arbetsgivare att begära ut belastningsregister. Det är alltså fel att begära ut sanningen om en viss person?

Två av artiklarna handlar om två tidigare kriminella. En som lyckats få jobb tack vare en arbetsgivare som trodde på honom, och en som inte lyckats få jobb efter att Scania sagt nej efter att ha sett personens belastningsregister. I fallet med personen som fått nej ställer SVT en kritisk fråga, vilket är bra.

Men i fallet med personen som lyckats vill man göra det till en solskenshistoria för att på så sätt ifrågasätta arbetsgivare som kräver utdrag ur belastningsregistret. Om denne man kan, då kan väl vem som helst få chansen? Här saknas en artikel med exempel på före detta kriminella som fått chansen, men som missbrukat den. På det här sättet får läsaren en något ensidig bild.

Den tredje artikeln handlar om forskaren Christel Backman som ska analysera ökningen av utdrag från belastningsregistret. Denna artikel är tydligt vinklad då Backman gör ett ställningstagande som inte har särskilt mycket med forskning att göra:

Det som vi egentligen behöver reflektera över mycket mer är vad det här skickar för signaler om oss som organisation eller företag, om vi tror att människor kan förändras eller inte.

Det här är ett försök av Backman att skuldbelägga företag som begär utdrag från belastningsregistret innan anställning. Det är också ett bra exempel på hur viktigt det är att skilja fakta från åsikter (åsikter kan till exempel vara tolkning av fakta) när det gäller experter. Sedan propagerar hon för att man inte ska tillåta arbetsgivare att efterfråga utdragen. Hennes utgångspunkt är klassiskt vänster, det är inte individen som har ansvaret att få jobb, utan samhället.

Dessa tre artiklar tillsammans utgör alltså en tydlig vinkling i den här frågan.

Vad skulle gjorts bättre?

En artikel om en före detta kriminell som missbrukat ett arbetsgivarförtroende, samt en högerinriktad expert hade fungerat som bra komplement för att balansera upp helhetsbilden.

Fundera på följande

Läs alla tre artiklar hos SVT. Vilken uppfattning får du i denna fråga efteråt? Skiljer den sig från uppfattningen du hade innan du läste artiklarna?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/for-manga-nej-kan-leda-till-att-man-valjer-den-kriminella-vagen-igen
Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/han-satt-inne-for-grovt-vapenbrott-har-svart-att-hitta-jobb
Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/tre-fragor-darfor-kraver-alltfler-arbetsgivare-utdrag-ur-brottsregistret

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.