Så här har media inflytande över demokratin

Av | oktober 2, 2019

Idag publicerade SVT en artikel som så tydligt visar hur mycket makt de faktiskt har i vårt demokratiska samhälle. Artikeln handlar om att regeringen föreslår en ny lag kring kirurgiska ingrepp som sker på grund av estetik, det vill säga att konsumenten vill se bättre ut. Motsatsen är medicinska skäl.

Men på vilket sätt får de egentligen makt? Så här går processen till i fem steg:

  1. SVT väljer ett ämne eller område de vill sätta fokus på
  2. De skriver upprepande artiklar om ämnet för att få folk att bli intresserade av det
  3. Människor pratar om ämnet, det blir en samhällsdebatt
  4. Politiker ser att folk bryr sig om ämnet
  5. Politikerna gör någonting för att attrahera väljaropinionen

Ju fler läsare en plattform har, desto fler människor kan den påverka. Så långt inget konstigt. Men jag tror inte att de flesta själva förstår varför de börja prata om någonting. I många fall beror det på att ämnet synliggjorts av journalister. Man kan därför utan att överdriva hävda att journalister till viss del bestämmer vad folket ska prata om. Kan media dessutom vinkla bilden av det aktuella ämnet, för att det ska uppfattas på ett visst sätt, ja då kan man styra folkopinionen och därmed kontrollera demokratin.

Samtidigt är det naturligtvis bra att slarv och missförhållanden granskas. Men det finns en sida av granskande journalistik (den jag beskrivit ovan) som jag tycker människor borde bli mycket mer medvetna om.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/efter-svt-s-granskningar-nu-foreslas-ny-lag-om-skonhetsingrepp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.