radio bubb.la kommenterar min kartläggning om SVT/Trump

Av | december 3, 2019

Bubb.la är en samlingsplats för aktuella nyheter och är enligt egen utsago libertariansk. Det är alltså ingen media och inga journalister i samma bemärkelse som de jag granskar på den här sajten, men idag gör jag ett undantag eftersom de ägnat en podd åt att kommentera min kartläggning.

Vad är bra?

När man ser en sådan här kartläggning är den lättaste vägen att bara kolla siffrorna i resultatet och sedan nöja sig där och föra vidare informationen. Men radio bubb.la har tänkt lite extra och ifrågasatt mina subjektiva definitioner av ”positivt” vad gäller SVTs Trump-artiklar. Detta är positivt i sig eftersom alla tänkande individer ifrågasätter det de läser och inte bara sväljer utan att tugga. Ifrågasättande leder dessutom till diskussion, vilket i sin tur leder till ökad förståelse mellan oliktänkande.

Det pratas även om att USA-bevakningen hos SVT som helhet är extremt negativ gentemot Trump, och att kartläggningen skulle sett väldigt annorlunda ut om alla faktorer (behandling av demokrater, beskrivning av politiska röster med mera) inkluderats. Utan att kunna hänvisa till konkreta siffror så håller jag med om den bedömningen. Min bestämda uppfattning är att resultatet hade visat på betydligt mer negativitet mot det konservativa om varenda liten artikel som nämner Trumps namn tagits med, eller om jag även granskat hur SVT skrivit om demokraterna. När jag gjorde kartläggningen var jag tvungen att dra en gräns eftersom många artiklar nämner Trump en gång och väldigt kort, och att ge sådana artiklar samma tyngd som de som fokuserar på honom hade inte givit ett rättvist resultat.

Jag hade kunnat dela upp kartläggningen i två delar, en som granskade artiklar som fokuserade på honom, och en som granskade artiklar som bara nämnde honom i förbifarten. Det var ett misstag att inte göra det och en erfarenhet jag tar med mig till nästa kartläggning som startar 1 januari 2020 (har ej bestämt ämne än).

Vad är dåligt?

Man har enbart riktat in sig på att syna de artiklar som jag definierat som positiva, vilket är på grund av att radio bubb.la, precis som jag, inte är särskilt förtjusta i public service. Men man måste ändå kunna släppa de personliga värderingarna och syna objektivt. De borde även ha synat de negativa artiklarna på samma sätt, för att se om de verkligen var negativa och inte neutrala. Å andra sidan påstår inte programledaren att han är opartisk (tvärtom säger han uttryckligen att han är vinklad gentemot SVT). Men jag tycker ändå att man hade kunnat vara lite mer balanserad.

Vidare nämner man en artikel (som exempel på vad som är positivt) där SVT valt ut en händelse som är positiv om Trump, och menar att det är neutral rapportering om en positiv händelse. Men eftersom SVT valt ut just den nyheten handlar det om ett positivt, selektivt urval. De hade lika gärna kunnat välja bort den just för att den var positiv. I detta sammanhang tänker jag på Janne Josefssons kommentarer om hur hans forna SVT-medarbetare ifrågasatt hans val då det kunnat gynna Sverigedemokraterna. Kartläggningen definierar negativa artiklar på precis samma sätt, alltså då SVT gjort ett negativt, selektivt urval, men rapporterat neutralt (neutral presentation).

Källa: https://soundcloud.com/nyhetsbubbla/undersoekning-av?in=nyhetsbubbla/sets/sondag-1-december-2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.