PK-fasoner påverkar fakta hos SVT

Av | maj 29, 2022

SVT skriver en artikel där man för fram budskapet att man varnar för stigmatisering då apkoppor sprids i Europa.

Vad är problemet?

SVT skriver så här:

Nu varnar hbtq-organisationer i Europa om att smittskyddsmyndigheter riktar för stort fokus mot män som har sex med män.

Sedan citerar man Fredrik Månsson, som är överläkare i infektionssjukdomar:

Majoriteten av de fall vi sett har varit i den här gruppen, men det är inte säkert att det kommer att förhålla sig så framöver

Det här är ett perfekt exempel på den skitnödighet (PK-fasoner) som råder inte bara inom media, utan i Sverige i stort. Istället för att konstatera att viruset främst sprids bland bögar, försöker man spela ned den fakta som finns, för att istället spekulera (det som Månsson gör). Fakta blir alltså ett problem när faktan inte är politiskt korrekt. Vi såg senast exempel på detta med korankravallerna där SVT vägrade skriva ”muslimer” i sina artiklar, förutom då det gällde en positiv artikel – då åkte ordet muslim fram illa kvickt. Faktan att det främst var kränkta muslimer som ägnade sig åt våld och skadegörelse var inte så bekväm, så man valde sina ord noga.

Vad skulle gjorts bättre?

Fakta ska inte förvrängas av ideologi. I det här fallet går man fortfarande fram med att apkoppor främst sprids bland bögar, men man uppvisar samtidigt tendenser på att ifrågasätta faktan eller försöka styra folks tolkning av den.

Fundera på följande

Vad händer i ett samhälle där media filtrerar fakta baserat på ideologi? Vad händer med makthavare då deras slutsatser baseras på en vinklad bild av verkligheten? Hur många tror du hellre lever i en fin lögn än i en ful verklighet?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/varnar-for-stigmatisering-nar-apkoppor-sprids

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.