Nyheter Idag för vidare en negativ syn på Mellanöstern utan faktaunderlag

Av | september 26, 2019

I dagens artikel hos Nyheter Idag får en sverigedemokratisk fritidspolitiker, helt oemotsagd, sprida budskapet att djurplågeri anses som en tuff och spännande lek i Mellanöstern. För detta finns det absolut inga som helst belägg, utan det handlar om en persons iakttagelser:

Jag kan bara berätta hur synen på djur är i Mellanöstern, där jag själv kommer ifrån. Naturligtvis delar inte alla människor därifrån denna syn på djur.

Varför gör man en nyhet om en enda persons iakttagelser? Jo, för att då kan man driva vidare sitt narrativ om att att Mellanösterns kultur är skräp. Nyheter Idag har i det här fallet valt ut ett Facebook-inlägg och gjort en nyhet av det. Man kanske åtminstone skulle prata med fler personer från Mellanöstern för att få en mer nyanserad bild av synen på djurplågeri. Rubriken får det också att låta som att det handlade om fakta:

’Att tortera djur är en tuff och spännande lek i Mellanöstern’

Absolut att man kan göra nyheter av folks åsikter, men då ska man nog fråga fler än en person. En person som dessutom är Sverigedemokrat och därmed knappast opartisk i frågan.

Källa: https://nyheteridag.se/att-tortera-djur-ar-en-tuff-och-spannande-lek-i-mellanostern/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.