Nya Tider drar slutsatser man saknar grund för

Av | juni 21, 2019

Nya Tider, som får räknas till alternativmedia, och som har ett minst lika selektivt urval som exempelvis Fria Tider, skriver att det är massinvandringen som ligger bakom en framtida brist på dricksvatten i norra Storstockholm. Detta finns det dock inga belägg för, i alla fall inga som Nya Tider presenterar. Visserligen säger en representant från Norrvatten att den stora befolkningsökningen inte är oproblematisk, men Nya Tider får det att låta som om det är den enda anledningen till problemet.

Det de hade kunnat göra istället är att beskriva att det kan komma att råda en framtida dricksvattenbrist och att massinvandringen kan vara en bidragande orsak till detta. Observera mina ordval ”kan” och ”bidragande” här.

Dessutom tolkar man uttalanden åt läsaren, och beskriver för läsaren vad han ska tycka:

När Naturskyddsföreningens länsordförande i Stockholm konfronteras med uppgifterna vägrar hon att erkänna massinvandringens negativa verkningar på miljön lokalt, och tar därmed avstånd från en av föreningens egna stadgar, den andra paragrafen, där man uttryckligen slår fast att föreningen finns till för att verka för att människan och samhället anpassas efter naturens förutsättningar.

Vad har den andra paragrafen med massinvandringens eventuella, negativa effekter att göra? Den paragrafen är väldigt vag och kan därmed tolkas på massor av olika sätt. Det Nya Tider gör är att man tolkar precis som man vill och beskriver den egna tolkningen som fakta.

Bra journalistik ska lämna tolkningen till läsaren!

Källa: https://www.nyatider.nu/massinvandring-bakom-anstrangda-dricksvattenresurser-i-norra-storstockholm-naturskyddsforeningens-lansordforande-kanns-inte-vid-egna-stadgar/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.