Nu vill vänstern (SVT) att vi inte ska få lyssna på vilken musik vi vill längre

Av | april 19, 2023

Jag brukar säga att det tydligaste exemplet på att SVT är vänstervridet, inte är vare sig klimat/miljö eller invandring, utan jämställdhet och feminism. SVTs synsätt är nämligen att den totala jämställdheten ska tvingas fram, vare sig folk vill ha den eller inte. Detta märks väldigt tydligt i dagens artikel som visar att folk hellre lyssnar på manliga artister än på kvinnliga.

Vad är problemet?

SVT problematiserar kraftigt att folk hellre lyssnar på manliga artister på Spotify. Bara en sådan här kommentar säger en hel del:

Endast 13 procent av Spotifys hundra mest streamade låtar genom tiderna framförs av kvinnor.

Och vem bär ansvaret? Både industrin och konsumenten, enligt experter som SVT Kulturnyheterna pratat med.

Vi som lyssnar bär alltså ”ansvaret” för att vi lyssnar på ”fel” musik?

För att få ändring på detta menar hon att män måste släppa in kvinnor i högre grad, samtidigt som lyssnaren behöver se över sin egen konsumtion.

Och här kommer vänsterpolitiken in, som alltid går ut på tvång (kvotering) och förbud. Budskapet är alltså att vi inte ska lyssna på de bästa artisterna, utan på de artister som det är mest synd om. Det hela påminner faktiskt om proggrörelsen som fanns på 70-talet, där musik som var ”för kommersiell” (för bra alltså) skulle bojkottas till förmån för garageband som inte fick något utrymme.

Vad skulle gjorts bättre?

Istället för att bara lyfta fram genusvetare och folk som säger samma sak, hade SVT här kunnat prata med olika röster. Men framför allt borde man sluta definiera jämställdhet baserad på lika resultat, och prata om jämställdhet baserad på lika förutsättningar också. Visa läsaren att begreppet jämställdhet kan definieras på olika sätt. Men det vägrar SVT konstant att göra.

Fundera på följande

Anledningen att jag förknippar detta med vänstern är för att de alltid varit besatta av att allting ska vara lika. Vänstern tenderar också att ha problem med att acceptera att män och kvinnor är olika, att folk är olika vackra eller smarta och så vidare – eftersom om de accepterar grundläggande skillnader blir det svårt att motivera en total jämställdhet. Det är också av denna anledning som vänstern gärna pratar om socioekonomiska faktorer och samhällsnormer, eftersom dessa kan styras och påverkas av stat och media.

Källa: https://www.svt.se/kultur/man-dominerar-spotifys-100-mest-lyssnade-latar-genom-tiderna

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.