Nu börjar SVT äntligen granska FN, men missar ändå demokratiaspekten

Av | mars 1, 2022

Vetorätten i FNs säkerhetsråd har hamnat under luppen i dagens artikel hos SVT. Anledningen är att Ryssland lägger in sitt veto, och därmed hindrar FN från att införa bindande åtgärder vad gäller kriget i Ukraina.

Vad är problemet?

Vetorätten i FNs säkerhetsråd har funnits under många år, men det är först nu (när det inte passar) som kritik lyfts fram mot den. Faktum kvarstår dock att FNs säkerhetsråd alltid har varit odemokratiskt så länge som vetorätten funnits. Fem permanenta medlemsländer (USA, Kina, Ryssland, Storbritannien och Frankrike) har röster som är mer värda än alla andra länders röster.

Varför har det dröjt tills nu innan problemet lyfts fram? Och varför pratar man fortfarande inte om bristen på demokrati i FNs säkerhetsråd? Min kartläggning, som visserligen inte är färdig än, visar hittills att SVT nästan alltid behandlar FN som en auktoritet och sällan för fram kritik mot dem.

Vad skulle gjorts bättre?

SVT borde börja granska FN lika hårt som de granskar de svenska riksdagspartierna. Sverige har skrivit under flera FN-konventioner, bland andra barnkonventionen som idag är svensk lag. Dessa konventioner ska också granskas, det ska inte vara så att vissa maktfaktorer helt klarar sig från kritik och granskning eller presenteras som universella sanningar.

Fundera på följande

Varför tror du SVT är så dåliga på att granska FN och andra överstatliga organisationer (EU, icke-statliga organisationer med flera)? Alla som har makt ska granskas, från Vladimir Putin till Greta Thunberg.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stormakternas-veto-ratt-minskar-fn-s-trovardighet

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.