När SVT/TT pratar om fattiga länder i samband med klimatet lyfter man helt plötsligt fram de totala utsläppen

Av | november 3, 2022

SVT publicerar en artikel från TT, inför COP27-mötet i Egypten. Fokuset är att rika länder ska betala för fattiga länder som drabbas av klimatrelaterade katastrofer som exempelvis översvämningar.

Vad är problemet?

När SVT pratar om Sveriges roll i klimatfrågan pratar man i princip aldrig om hur små Sveriges totala utsläpp är på en global skala (mindre än en procent). Istället börjar man prata om utsläpp per capita för att få det att se ut som om den genomsnittlige svenskan bär en betydande skuld för världens utsläpp.

Men när det gäller fattiga länder, i det här fallet Pakistan, är man snabb med att lyfta fram landets låga totala utsläpp (mindre än en procent). Det gör man för att landet i sammanhanget ska framstå som ett offer.

Jag har varit inne på detta många gånger tidigare, men problemet med SVTs klimatrapportering är dels att man är fullkomligt besatta av ämnet (i klass med Sverigedemokrater som är besatta av invandringsfrågan) och dels att man nästan alltid blandar in moral och vänsterlösningar på klimatfrågan. Det handlar mycket om att rika länder har en skuld till fattiga, att skatter ska höjas för att minska utsläppen och att konsumtionen – och därmed tillväxten – måste sänkas.

Vad skulle gjorts bättre?

Klimatet bryr sig bara om de totala utsläppen, så fort man börjar diskutera utsläpp per capita och ”klimaträttvisa” (ett begrepp som oftast används av vänstern) lämnar man vetenskapen och går in på moralen istället. SVT ska inte moralisera, och borde således alltid prata om totala utsläpp. Det är klart att de kan nämna utsläpp per capita, men inte utan att samtidigt nämna de totala utsläppen också.

Fundera på följande

Klimatfrågan är mycket mer än att bara konstatera att de högre temperaturerna beror på koldioxidutsläpp orsakade av människan. Vilka länder är de största skurkarna? Spelar det i praktiken någon roll vad små länder gör? Kommer utsläppsjättar som Kina och Indien bry sig om mindre länder som har ambitiösare mål? Kan folk i rika länder fortsätta leva som de gör idag? Hade fattiga länder släppt ut lika mycket per capita som oss om de varit mer utvecklade och industrialiserade? Kan vissa lösningar på klimatfrågan drabba fler människor än vad ett varmare klimat i sig gör?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kravet-dags-for-rika-att-betala-klimatnotan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.