När ska SVT ställa ansvariga politiker till svars för elbristen?

Av | juli 31, 2022

SVT rapporterar att södra Sverige kan stå inför elbrist i vinter, så pass att elen systematiskt kan behöva stängas av.

Vad är problemet?

Istället för att ställa våra politiker till svars (elbristen beror inte bara på kriget i Ukraina), fokuserar SVT bara på kriget som förklaring till elbristen. Man skriver till exempel:

Rysslands gasleveranser påverkar den europeiska energimarknaden. Även om Sverige inte använder särskilt mycket rysk gas påverkar situationen indirekt det svenska elnätet som delvis är beroende av import.

Men man skriver inte VARFÖR vi är beroende av import. Nedstängd kärnkraft i södra Sverige är en anledning, men den anledningen brukar SVT låtsas om som om den inte existerar.

Vad skulle gjorts bättre?

Ställ politikerna till svars, istället för att skylla allting på kriget i Ukraina.

Fundera på följande

SVT verkar mer intresserade av att få folk att ändra sina levnadsvanor, än att ställa politikerna mot väggen.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-kraftnat-behovs-mer-elproduktion-i-sydsverige
Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/varningen-infor-vintern-elen-kan-stangas-av

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.