När ska SVT granska lönerna i public service-bolagen?

Av | juli 6, 2022

Idag skriver SVT en artikel om att politiker i Enköping höjer sina egna löner rejält. Man intervjuar också folk som låter missnöjda.

Vad är problemet?

Det går bra att granska politikers löner, men när ska de egna lönerna börja granskas? När ska folk intervjuas och få uttala sig om SVT-anställdas löner?

Vad skulle gjorts bättre?

Att granska politikers löner (särskilt i förhållande till vilket faktiskt ansvar de har) är alltid bra, men SVT-medarbetares löner är också skattefinansierade. De behöver också granskas.

Fundera på följande

Det finns många entiteter i samhället som är skattefinansierade. Hur många kommer du på?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/enkopingspolitiker-hojer-sina-egna-arvoden-med-miljonbelopp

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.