När media under tid definierar ett ords innebörd

Av | november 10, 2019

Att språk är makt är ingen hemlighet. Den som då kan definiera ords innebörd kan styra diskussioner och göra ett tidigare neutralt ord till något negativt – endast genom att upprepande gånger sammankoppla ordet med negativa saker.

Ordet ”protektionism” innebär att man skyddar den inhemska marknaden. Det finns flera anledningar till detta, både att man vill hindra utländska företag från att ta över den inhemska marknaden, men också för att utländska företag inte alltid håller sig till spelreglerna.

SVT har sedan tidigare konstant nämnt protektionism som något negativt. I dagens artikel om G20-mötet i Argentina skriver SVT att slutdokumentet inte kritiserar protektionism, ungefär som att det borde vara givet att det gör det. Man har alltså dragit ett ord i smutsen under lång tid, och sedan väljer man att skriva att kritik mot ordet saknas i slutdokumentet.

På det här sättet förstärker man läsarens uppfattning om att protektionism per automatik är något dåligt.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/g20-landerna-eniga-om-handelsreformer-usa-nobbade-klimatstod

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.