När kollektiva lösningar på gängvåldet presenteras försvinner det kritiska tänkandet hos SVT

Av | november 12, 2023

SVT skriver om hur myndigheten Brå (Brottsförebyggande rådet) visar att fler och fler i civilsamhället kraftsamlar mot gängvåldet.

Vad är problemet?

När det pratas om hårdare tag presenterar SVT ibland kritik, till exempel att det inte finns forskning som visar att strängare straff hjälper kriminella att bli bättre människor när de kommer ut ur fängelset. Men när det gäller kollektiva lösningar (som detta) eller förebyggande arbete pratar SVT sällan eller aldrig om resultat. Till exempel säger ett intervjuobjekt att nattvandring hjälper, och Brå säger att det är viktigt. Men några konkreta resultat eller effekter får vi inte se. Ingen forskning som visar huruvida våldet minskar eller fortsätter i oförändrad takt.

Vad skulle gjorts bättre?

Finns det forskning eller någon form av uppföljning som visar att nattvandring eller annan ”civil kraftsamling” hjälper? Den borde i så fall ha presenterats. Om effekterna av hårda metoder och strängare straff granskas, bör detsamma gälla för mjuka metoder, kollektiva metoder och förebyggande metoder.

Fundera på följande

Det är svårare att vara kritisk mot något man själv gillar.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/bra-allt-vanligare-att-civilsamhallet-kraftsamlar-efter-valdsdad–cya3ls

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.