Muslimer och invandrare blir inte stämplade på samma sätt som andra av SVT

Av | maj 12, 2023

SVT skriver om nätverk på internet som sprider falska uppgifter om myndigheter.

Vad är problemet?

När nätverken består av muslimer eller invandrare stämplas de inte som fula saker av de experter som SVT väljer att bjuda in. Så här säger experten om de invandrargrupper som sprider rykten om socialtjänsten och nu även om Länsstyrelsen:

Det rör sig om nätverk som är sårbara och därmed också mottagliga för påverkan.

Så här säger en inbjuden expert om nazister:

Högerextrema grupper är fortsatt det största hotet mot demokratin i Värmland.

Lägg märke till hur man demoniserar den ena gruppen, medan man gör den andra gruppen till offer. Man skulle aldrig kalla nazister för sårbara, eller invandrare för hot mot demokratin.

Vad skulle gjorts bättre?

Om olika aktivistgrupper sprider falska rykten och uppmanar till hot och våld bör de behandlas på samma sätt i media. SVT, precis som många andra vänsterorganisationer, tenderar att ge offergrupper positiv särbehandling (offergrupper utses av vänstern baserat på hur de behandlats genom historien).

Fundera på följande

Om alla ska behandlas lika, hur kan det då komma sig att journalister hela tiden ger vissa grupper positiv särbehandling? Det är inte sällan de som slår sig för bröstet när det gäller lika behandling, som ägnar sig åt den tydligaste särbehandlingen.

Uppdatering 12 maj 2023

Nu visade det sig att det inte alls var invandrare som låg bakom djurägarna (aktivistgruppen). Jag blandade helt enkelt ihop dem med grupperna som spred felaktig information om Socialstyrelsen. Lärdomen av detta blir att inte ta något för givet eller att anta att sannolikhet är samma sak som fakta.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/experten-sa-vaxer-myndighetskritiska-natverk-med-hjalp-av-sociala-medier
Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/hogerextrem-gruppering-har-fatt-faste-i-deje
Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/djuragarna-darfor-driver-vi-kampanjer-mot-lansstyrelsen

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.