Mona Schultz, var inte så godtrogen

Av | november 5, 2019

Privatpersonen Mona Schultz skrivit ett inlägg på Facebook om en explosion som snabbt fick stor spridning och nådde hela vägen till regeringen och inrikesminister Mikael Damberg. Damberg ger inga lösningar på problemen, utan säger bara saker som låter bra (men inte betyder någonting) för att lugna.

Vad är problemet?

Mona Schultz är nöjd med Dambergs svar och säger att hon är tacksam för att politikerna lyssnat och hon tror att de tagit det till sig. Det tror inte jag. Damberg gav ett typiskt politikersvar och vill bara bli av med den tillfälliga uppmärksamheten. Om man nöjer sig med ett sådant svar kommer politikerna undan lätt. Och samma gäller med journalister, de är vana vid att folk inte ställer dem mot väggen utan bara nöjer sig med bortförklaringar eller undvikande svar. Schultz borde absolut inte varit nöjd med Dambergs svar.

Vad hade kunnat göras bättre?

Schultz hade kunnat vara mer kritisk till Dambergs svar, och sett det faktum att han inte presenterade en enda lösning på hennes problem. Att Damberg uppmärksammade inlägget beror troligtvis på att det fick stor spridning, hade han sett exakt samma inlägg – fast utan spridning – hade han förmodligen inte brytt sig. På samma sätt bör läsare vara mer kritiska till det som står i media, och inte bara godtroget tro på allting. Hade fler varit misstänksammare och mer kritiska mot makthavare (politiker, journalister med flera) skulle de inte kunna dra samma bortförklaringar. Anledningen att de gör det är för att de vet att så många människor är godtrogna och inte tänker tillräckligt. De anpassar vad de säger efter oss läsare.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/regeringen-svarar-mona-efter-uppmarksammade-inlagget

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.