Mjuka metoder ifrågasätts sällan eller aldrig av SVT

Av | juni 3, 2023

I två artiklar får vi läsa om känslosamma historier från före detta kriminella som lyckats ta sig in i samhället igen.

Vad är problemet?

När det gäller förebyggande metoder eller som i den här fallet, mjuka metoder, ser man sällan eller aldrig SVT ha en kritisk inställning. När de rapporterar om hårdare tag är det däremot vanligare att de lyfter in kritik från experter eller olika typer av ifrågasättanden. Man märker tydligt hur SVT ogärna ifrågasätter mjuka metoder. Till exempel är deras ingångsvinkel ofta att lyfta fram undantagsfall och fokusera på känslor. Man formulerar också meningarna som att folk ”hamnar” i kriminalitet på grund av uppväxt och miljö (det är delvis sant, men man nämner sällan individens ansvar för sina egna handlingar).

Vad skulle gjorts bättre?

Redogör för hur effektiva de mjuka metoderna är. Finns det statistik och data att redovisa?

Fundera på följande

Lägg märke till hur SVT rapporterar om mjuka respektive hårda metoder. Och inte bara en artikel då, utan notera skillnaderna över tid.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/att-ge-fore-detta-kriminella-en-chans-anstallning-baserad-pa-potential-inte-det-forflutna
Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/christian-nar-jag-fick-mitt-forsta-jobb-sjong-och-dansade-jag-pa-parongen-som-en-galning

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.