Mer resultatbaserad jämställdhet från SVT

Av | mars 10, 2020

SVT Nyheters redaktionschef i Dalarna, Nina Funke, skriver en krönika om hur SVT arbetar med jämställdhet.

Vad är problemet?

SVT definierar som vanligt jämställdhet baserat på resultat, och inte på lika möjligheter. Funke skriver bland annat:

På SVT jobbar lika många kvinnor som män och i chefsleden är 56 procent av alla chefer kvinnor.
56 procent är ju inte jämställt, var är uppropen för fler manliga chefer inom SVT? Jag har aldrig sett några (och lär inte få göra det heller så länge SVT fungerar som det gör idag).

När det gäller innehållet så mäter SVT Nyheter Dalarna antalet kvinnor och män i våra sändningar varje vardag.
Varför? Blir det bättre kvalitet på nyheterna om det är lika många män som kvinnor som presenterar dem? Eller har SVT tvångstankar som baseras på vänsterfeministisk ideologi där allting mellan könen tvunget måste vara lika för sakens skull?

Varför mäter man inte ålder på samma sätt? Eller BMI? Eller andra faktorer som inte har någon betydelse för produktkvaliteten som vi konsumenter ska ta del av? Jämställdhetsfrågan är en av de tydligaste områdena där man märker att SVT är ideologiskt vinklat mot vänsterfeminism. Feminister från höger brukar nämligen definiera jämställdhet baserat på lika förutsättningar, och bry sig mindre om det slutliga resultatet som till stor del avgörs av individens prestationsförmåga.

Man kan dessutom se att en tvångsfördelning av könen inte leder till bättre kvalitet – public service är fortfarande väldigt partiska i vissa frågor. Detta eftersom man bara bryr sig om mångfald när det gäller kön och etnicitet, och inte när det gäller åsikter, värderingar och ideologi.

Vad skulle gjorts bättre?

Använd en jämställdhetsdefinition som baseras på lika möjligheter så slipper vi kvotering och andra tvångsåtgärder. Det minsta SVT kan göra är att åtminstone lyfta fram den andra definitionen också, men det har jag inte sett en enda gång.

Jag har skickat ett mejl till SVT, får se om de svarar.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/sa-jobbar-vi-med-jamstalldhet-i-vara-nyheter-1

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.