Media väljer ut folk med ”rätt” åsikter för att driva agenda

Av | mars 5, 2021

SVT lyfter fram kritik mot Spotify från en influerare. Kritiken handlar om att Spotifys egna spellistor är mansdominerade.

Vad är problemet?

Definitionen av ”jämställdhet” kan delas upp i två. Dels jämställdhet baserad på lika förutsättningar. Detta är högerdefinitionen som utgår från att alla startar från samma linje, men att individuella skillnader och prestationer ändå gör resultatet ojämlikt. Man tar inte heller hänsyn till att folk kan födas med olika förutsättningar. Och dels jämställdhet baserad på lika resultat. Det är vänsterdefinitionen som till varje pris vill att resultatet ska bli lika, oavsett prestation. Detta sker bland annat med tvångsmedel som kvotering.

Problemet med dagens artikel hos SVT är att de, som så många gånger förr, selektivt lyfter fram kritik som baseras på vänsterdefinitionen. Hur ofta ser du liknande artiklar där de väljer att lyfta fram kritik mot etnicitets- och könsbaserad kvotering inom företag? Jag ser det i princip aldrig, men länka gärna i kommentarerna nedanför om du har ett exempel!

Jag ska också tillägga att SVT inte är ensamma om den här selektiva metoden. Man ser den minst lika ofta i ”alternativ” media. Allting handlar om att försöka kontrollera agendan och narrativet och på så sätt påverka folks uppfattningar om olika saker.

Vad skulle gjorts bättre?

Prata om båda definitionerna av jämställdhet, och inte bara den ena.

Fundera på följande

Varför tror du att SVT konstant vägrar lyfta fram definitionen jämställdhet baserad på lika förutsättningar?

Källa: https://www.svt.se/kultur/fa-kvinnliga-artister-i-spotifys-spellistor

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.