Media har ett ansvar när det gäller barns övervikt

Av | december 29, 2022

SVT rapporterar nu att allt fler barn är feta. Men de har samtidigt själva lyft fram ”kroppspositivism” där målet är att fetma normaliseras.

Vad är problemet?

Det är inte hälsosamt att vara tjock, vare sig för barn eller vuxna. Ändå har SVT inte haft några problem att tidigare lyfta fram ”kroppspositivism” (en rörelse som ursäktar lathet och fetma) utan kritisk granskning eller utmanade frågor.

Vad skulle gjorts bättre?

Sluta romantisera lättja (kroppspositivism).

Fundera på följande

Hur mycket ansvar för barns övervikt har föräldrar kontra media? Vad påverkar barn mest? Föräldrarna eller samhällsnormerna de möter utanför hemmet?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/smabarnsforaldrar-om-hur-de-resonerar-kring-mat-motion-och-overvikt
Källa: https://www.svt.se/kultur/utgivningen-av-barn-och-ungdomsbocker-okar-aktivism-och-kroppspositivism-populara-amnen

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.