Mats Knutson vill inte se att det växer ett folkligt missnöje mot SVT och public service

Av | oktober 19, 2019

Idag tillkännagav Moderaterna att de vill utreda en begränsning av public service. Bland annat om vissa delar ska finansieras med reklam istället för skatt, plus om det ska ställas hårdare krav på opartiskhet samt att straff för partiskhet ska skärpas.

Mats Knutson försöker få detta att låta som om M försöker blidka den interna partiopinionen, snarare än att tala till folk i Sverige som är missnöjda med public service. Han hänvisar till att SVT har 61 procent stöd bland svenskar, men Knutson nämner också polariseringen. Till att börja med är begreppet ”stort stöd” väldigt relativt. 61 procent är högt om man jämför med Aftonbladet och Expressen, men 61 procent innebär också att fyra av tio svenskar inte har förtroende för public service. Fyra av tio svenskar, det är betydligt fler än alla Ms väljare. Alltså handlar det knappast bara om ”intern opinion”, som Knutson säger.

Det är snarare så att konservativa i Sverige är missnöjda med public service, medan liberaler är nöjda. Detta kan man tydligt se om man läser statistiken i Förtroendebarometern för 2019. Ju konservativare partisympatisör, desto lägre förtroende (SD: 28 procent). Ju liberalare partisympatisör, desto högre förtroende (MP: 94 procent).

Det finns en framväxande polarisering bland svenskar, och jag menar att media har ett stort ansvar i den på grund av att man så ofta tar ställning för vissa ideologier eller värderingar. Som exempel: hade bara stockholmare fått rösta hade MP varit största parti. Hade bara män fått rösta hade SD varit största parti. Med medier som driver agendor, som inte lyssnar på människor utan som vill att människor lyssnar på dem, kommer polariseringen fortsätta öka. Detta gäller både traditionell och ”alternativ” media.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mer-ett-satt-att-hantera-en-intern-opinion-an-att-mota-ett-folkligt-missnoje

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.