Mats Knutson använder det missvisande begreppet ”sysselsättning”

Av | april 10, 2019

Nej, givetvis är inte ordet ”sysselsättning” missvisande i sig. Men när det används för att beskriva motsatsen till arbetslöshet så blir det fel. Mats Knutson skriver idag en analys som baseras på vårbudgeten som presenterades nyligen. I slutet av sin analys skriver han:

”Men det finns också ljuspunkter för svenskt vidkommande. Sverige har nu den högsta sysselsättningen på 25 år och faktiskt den lägsta statsskulden sedan 1977.”

Så vad är ”sysselsättning” egentligen? Jo, det är ett mycket slugt och fult sätt att gömma den verkliga statistiken för arbetslöshet. En person som är sysselsatt är nämligen inte nödvändigtvis anställd av ett företag. Istället kan det röra sig om en person som får 80 procent av sin lön betalad med skattemedel, eller en person som har ett låtsasjobb. Dessa personer är egentligen arbetslösa, men genom att ha skapat begreppet ”sysselsatt” kan man plocka bort människor från kategorin ”arbetslös” och på så sätt putsa till siffrorna. Mycket fult!

Det är naturligtvis inte Mats Knutson som kommit på detta begrepp, men eftersom han använder det ger han det legitimitet. Det är illa nog.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/samre-tider-kan-skapa-problem-for-regeringen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.