Läsvärd insändare hos Nyheter Idag

Av | oktober 21, 2019

Insändare från vanligt folk är någonting media borde satsa på mycket mer. Människor som berättar om den verklighet de lever i, istället för en elit inne i Stockholm som ska tala om för resten av landet vad som gäller. Därför är det befriande med dagens insändare hos Nyheter Idag, signerad Fadi Hussein.

Han pratar om polariseringen inom politiken, hur våra förtroendevalda ofta inte vill prata om fel i de egna leden samt hur deras mål verkar vara att få andra partier att framstå som så dåliga som möjligt. Ingen har alla rätt eller alla fel. Ofta finns det inte ens fel, utan bara olika sätt att se på saker. Jämför gärna socialism med kapitalism. Två motpoler som skulle kunna bjuda in till mycket diskussion, men som istället tenderar att smutskasta varandra så mycket det bara går.

Det är sällan jag ser sådana här kloka insändare som uppmanar till möte mellan två motpoler, istället för att hetsa dem att bråka med varandra. Konflikter kommer alltid att finnas så länge folk har olika viljor, men det betyder inte att nationalister och globalister behöver hata varandra. Att lyssna och förstå är inte samma sak som att hålla med.

Källa: https://nyheteridag.se/insandare-politiken-har-blivit-giftig/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.