Lär dig se igenom långsiktiga agendor hos medier, i det här fallet Nyheter Idag

Av | januari 21, 2022

Nyheter Idag skriver om hur Miljöpartiets Per Bolund kritiserar regeringen (alltså Socialdemokraterna) för löftesbrott vad gäller klimatfrågan.

Vad är problemet?

Nyheter Idag skriver sällan eller aldrig något positivt om Per Bolund, och knappt något neutralt heller för den delen. Den här artikeln är en del av en agenda där Nyheter Idag vill få de rödgröna partierna att framstå som splittrade och oense. Samtidigt som de högerkonservativa partierna ska framstå som enade. Det här är en av få Per Bolund-relaterade artiklar jag sett hos Nyheter Idag där man inte förlöjligar honom eller på andra sätt vinklar negativt. Men låt dig inte luras.

Det handlar alltså om selektivt urval där man med flit väljer ut händelser som gynnar den långsiktiga agendan. Miljöpartiet är kraftigt emot kärnkraft, medan Nyheter Idags chefredaktör Chang Frick driver ett elhandelsbolag med fokus på just kärnkraft. Naturligtvis har Nyheter Idag ett intresse att driva agenda mot de rödgröna som, sammantaget, inte alls är lika positivt inställda till kärnkraften som de högerkonservativa. Kan man förmedla bilden av de högerkonservativas konkurrenter som splittrade ökar det sannolikheten att de högerkonservativa vinner valet senare i år. Ett långsiktigt mål med vinst för kärnkraften alltså.

Vad skulle gjorts bättre?

Välj inte ut nyheter baserat på agendor, och var konsekvensneutrala.

Fundera på följande

Lägg märke till när en viss media över tid skriver och/eller vinklar ensidigt i någon fråga. Till exempel Nyheter Idag om kärnkraften, SVT om Greta Thunberg eller Samnytt om invandringen.

Källa: https://nyheteridag.se/bolund-mp-rasar-mot-regeringen-anklagar-for-loftesbrott/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.