Kommer SVT ta kritik om partiskhet på större allvar i framtiden?

Av | november 7, 2020

Det brittiska public service-bolaget BBC har nyligen introducerat nya regler för opartiskhet på sociala medier och demonstrationer för sina anställda. SVT säger att de redan har sådana regler, och därmed inte ser någon anledning till att skärpa dem.

Vad är problemet?

För det första skriver SVT:

De svenska public service-företagen har redan som regel att den som uppfattas som partisk i en fråga inte får bevaka den, eller tillfälligt får andra arbetsuppgifter. Däremot är avsked inte aktuellt.

Varför är inte avsked aktuellt när någon missköter sitt jobb som helt och hållet finansieras med skattemedel? Hos BBC är avsked aktuellt, men hos svenska public service kan cheferna flytta om partiska anställda som regeringen kan flytta om Dan Eliasson bland myndigheter? Vi får ingen motivation eller förklaring till varför det inte är aktuellt med avsked.

Sedan skriver man också:

På Sveriges Radio ledde sommarens rapportering kring just Black lives matter till att flera medarbetare skrev ett upprop om vad de upplevde som en bristande kompetens på området bland företagets journalister.

Menar de uppropet som handlade om att SR hade rasistiska strukturer och som krävde mer identitetspolitik än den som redan finns? På vilket sätt handlar det om bristande kompetens? Jag har själv skrivit om SVTs bevakning av BLM, och hur public service tydligt undviker att förknippa rörelsen med negativa aspekter som skadegörelse eller misshandel. Men detta perspektiv lyfts inte fram alls.

Vad skulle gjorts bättre?

Hela public service borde rannsaka sig själva betydligt hårdare än vad de gör idag vad gäller opartiskheten (eller snarare bristen på den). Det finns så många perspektiv de inte ens bryr sig om att lyfta, och det beror knappast på att man inte kan, utan att man inte vill. Handlar BLM verkligen bara om demonstrationer mot rasism, eller är deras identitetspolitik rasistisk i sig? Ska mångfald baseras på kön och etnicitet, eller på åsikter och ideologi? Sak jämställdhet baseras på lika förutsättningar eller lika resultat? Varför bjuder man inte in forskare och experter som inte håller med FN-organet IPCC i klimatfrågan, och låter dem debattera mot forskare som håller med IPCC?

Jag skulle kunna fortsätta mycket mer, men min poäng är att det finns många värderings- och definitionsfrågor där public service får mängder med kritik (nästan uteslutande från högern eller från konservativa), men man bemöter aldrig kritiken seriöst. Man verkar inte ens bry sig om den, och det borde man göra.

Vad kan du som medborgare göra?

Den enda demokratiska vägen till förändring går genom vår folkvalda politiker. De är nämligen de enda som har makten att ändra i sändningstillståndet som styr hur public service ska agera. Om du vill få till ändring är den enda realistiska vägen att rösta för ändringen.

Källa: https://www.svt.se/kultur/svensk-public-service-foljer-inte-efter-bbc-s-skarpta-regler

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.