Kommer public service någonsin börja prata om den kulturella kopplingen till gängkriminalitet?

Av | juni 17, 2023

SR publicerar en artikel om hur mycket gängen kostar samhället.

Vad är problemet?

Public service-bolagen pratar uteslutande om utsatta områden (problemområden) och om hur dessa måste få mer resurser för att barn och unga inte ska bli kriminella. Det är ett perspektiv, och det är bra att det lyfts fram, men problem uppstår när man helt undviker att prata om hur kulturella faktorer påverkar. För det är ju så att det finns länder med betydligt högre ungdomsarbetslöshet än Sverige (och med sämre levnadsstandard), men länder som Rumänien och Moldavien har inte massiva problem med kriminella ungdomsgäng. Och skulle Sverige ha samma problem idag om vi hade importerat en miljon japaner istället för en miljon från MENA-länder under de senaste tio åren? Det skulle bli en intressant diskussion om någon media vågade ta upp den.

Problemet när det gäller SVTs hantering av gängkriminalitet är att man begränsar antal perspektiv och att man därmed inte lyfter fram alla möjliga anledningar till situationen vi har idag.

Vad skulle gjorts bättre?

Börja prata om kulturskillnader som möjlig orsak till våldsbrottsligheten. Om hur folk från andra kulturer har en helt annan syn på vem som ska lösa problem (staten eller familjen), hur olika sorters hävdelsebehov och stolthet varierar och uttrycker sig (förnedringsrån) med mera.

Fundera på följande

Om SVT skulle börja prata kulturskillnader skulle det kunna leda till att folk fick uppfattningen att det finns bättre och sämre människor. Men om verkligheten ser ut så, ska man då inte prata om den? Eller ska man ljuga ihop en alternativ verklighet för att den riktiga verkligheten är så obekväm?

Källa: https://sverigesradio.se/artikel/skjutningarna-kostar-samhallet-miljarder-vi-maste-komma-at-orsakerna

Kategori: SR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.