Komiskt när SVT pratar om att det behövs en djup reform av public service … i Polen!

Av | mars 24, 2024

Den nye, polske premiärministern Donald Tusk har sparkat ledningarna för de statliga mediebolagen.

Vad är problemet?

Man demoniserar det konservativa partiet Lag och rättvisa för att de skaffat sig inflytande över polsk public service. Det i sig är inte ett problem, men när man sedan börjar prata om den liberale Donald Tusk som räddaren i nöden skaver det.

Statliga bolag fick köpa upp majoriteten av landets regionala tidningar och en lag från 2016 gav regeringen rätt att sparka chefer inom public service.

Det första Tusk gjorde var att sparka ledningarna för public service-bolagen i Polen. På vilket sätt är han annorlunda gentemot Lag och rättvisa i det avseendet? Men SVT problematiserar inte någonting över att en politiker sparkat hela ledningen för public service.

PIS införde också ett system där politiker utser ledamöter till styrelserna av public service.

Svensk public service ägs av Förvaltningsstiftelsen, och deras ledamöter nomineras av riksdagen, och utses därefter av regeringen. På vilket sätt skulle Lag och rättvisa (PIS) vara sämre på denna punkt?

Vad skulle gjorts bättre?

Varför kunde inte Tusk ha nöjt sig med att ändra regelverket för public service för att undvika politisk styrning? Varför var det nödvändigt att sparka hela den gamla ledningen? Vad är det som säger att Tusk inte bara gjort detta för att sedan se till att liberala människor och andra som delar hans partis värderingar hamnar på maktpositioner inom public service? SVT hade kunnat belysa detta med flera kritiska frågor, men väljer att presentera Tusk som public service räddare.

Fundera på följande

Hur tror du SVT skulle reagera om ett svenskt parti skulle sparka ledningen på SVT, med hänvisning till decennier av vänsterliberal och feministisk aktivism?

Jag frågade Amanda Norgren på SVT

Hej!

Mitt namn är Kai och jag driver mediegranskaren.se.

Idag publicerade du en artikel om polsk public service, där liberalen Donald Tusk målas ut som demokratins räddare vad gäller oberoende media i landet.

Min fråga är varför du inte ifrågasätter Tusks beslut att sparka ledningarna för public service-bolagen i Polen? Han kan ju bara fylla platserna med liberaler eller folk som delar hans partis värderingar. Ett alternativ hade ju kunna varit att ändra reglerverket för att försäkra att polsk public service nu blir politiskt oberoende. Varför sparka folk när man istället kan se till att folk får nya regler att hålla sig till? Detta perspektiv lyfter du inte fram alls.

En annan sak jag lade märke till är att du låter Dorota Nygren lyfta fram anledningar till att partiet Lag och rättvisa försökte göra public service ideologiskt korrupt. En av dessa anledningar är att Lag och rättvisa införde ett system där politiker utser ledamöter till styrelserna i public service. Men i Sverige finns ju en liknande process där politiker utser ledamöterna i svenska public service-ägaren Förvaltningsstiftelsen.

Om du väljer att svara kommer ditt svar att publiceras i sin helhet på min sajt.

Amanda Norgren valde att inte svara.

Källa: https://www.svt.se/kultur/journalisten-behovs-en-djup-reform-av-public-service-i-polen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.